Betaalmethoden

Bij ons betaald u veilig via uw eigen bank met iDeal
Uiteraard is het ook mogelijk gebruik te maken van:

* Bank overschrijving
* Pinnen in onze winkel / Bij aflevering
* Contant in onze winkel / Bij aflevering

Artikel 21. Betaling. 
21.1. Betalingen dienen contant of per pin te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
21.2. De verhuurder is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum. 
21.3. Verhuurder is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 
21.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente,
met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat verhuurder zich heeft verzekerd van hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.