Info Springkussens

Algemene Huurvoorwaarden Springkussens.

Spelregels: Springkussen niet betreden met schoenen of andere schoeisels.
Het betreden van Luchtkussen geschied voor eigen risico
De betaling dient voldaan te zijn voor het springkussen wordt geleverd.

Omdat er regels moeten zijn bij het huren van springkussens hieronder onze voorwaarden:

Het gehuurde springkussen valt onder supervisie van de huurder.
De huurder moet waken over het aan hem / haar toevertrouwde materiaal.
Bij windkracht 5 of meer is het niet verantwoord om het springkussen op te bouwen
Een volwassene dient controle te houden tijdens het gebruik van het springkussen.
Kinderen zijn zich immers niet altijd bewust van een eventueel gevaar/risico.
Overdekte springkussens zijn nooit waterdicht.
Ze bieden een beperkte bescherming bij de regen.
Maar dienen vooral ter bescherming bij het zonlicht.

De blower mag in geen geval worden afgedekt.
Bij regenachtig weer dient het springkussen opgeblazen te blijven.
Slechts bij storm en onweer kunt u het springkussen leeg laten lopen en opruimen.
Als de storm geluwd is kunt u het springkussen weer op te blazen om deze te laten drogen.
Als het springkussen is opgeblazen mag deze niet meer verplaatst worden.

De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen
tijdens het gebruik ,

schade aan grasvelden en andere ondergronden , schade aan elektrische installaties.
De huurder is steeds verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel is.
De klant kan steeds een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten,
bij een erkende Nederlandse verzekeringsmaatschappij,
om zich als dusdanig te verzekeren tegen elk ongeval voortvloeiend uit het gebruik van de door ons verhuurde goederen.
Springkussens zijn voor kinderen, niet voor volwassen.
Let bij het toelaten van de kinderen op het springkussen ook op het
aanbevolen aantal kinderen.
De luchttoevoer dient altijd gestrekt te blijven

De blower moet aangesloten worden op het netstroom 220 volt, zorgt u dus voor verlengsnoer indien noodzakelijk. (deze kan eventueel ook gehuurd worden).
Het is ten STRENGSTE VERBODEN om confetti op het springkussen te gebruiken,
De schade aan het springkussen door de confetti zal worden verhaald bij de Huurder.

Annulering:
Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan;

* 20% van het huurbedrag indien de annulering binnen 10 tot 5 werkdagen vóór aanvang van de huurperiode plaats vindt.
* 50% van het huurbedrag indien de annulering binnen 5 tot 2 werkdagen vóór aanvang van de huurperiode plaats vindt.
* 100% van het huurbedrag indien de annulering 2 of 1 werkdag(en) vóór aanvang van of tijdens de huurperiode plaats vindt.

Gegevens over het springkussen:
De springkussens worden compleet met onderzeil, Blower
verankeringsmateriaal en handleiding geleverd.
Alle springkussens voldoen aan de huidige spel en attractie wetgeving.

Op en Afbouw door Sharlo:
Wanneer u kiest voor op & afbouw door Sharlo.
Dan komen wij met 2 personen het kussen plaatsen & afbreken.

Verzekering:
De springkussens en overige artikelen zijn alleen verzekerd in opslag van de verhuurder.
De springkussens en overige artikelen zijn tijdens bezit van de huurder niet verzekerd. Huurder dient hiervoor zelf zorg te dragen.
Huurder dient hieromtrent zelf contact op te nemen met zijn verzekeringsmaatschappij voor een eventuele tijdelijke evenementen verzekering!!

De verhuurder is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade of letsel aan derden,
( roerende en /of onroerende ) goederen, dieren . Ook niet als het luchtkussen en andere materialen door de Sharlo is opgebouwd.

Let op:
Het is ten strengste verboden het kussen leeg in de regen of in de nacht buiten te laten liggen als geconstateerd wordt dan zitten hier kosten aan verbonden a € 50,00
U dient het kussen in de avonds op te rollen en klaar te liggen voor transport.
Indien anders dan zullen wij hier voor kosten in rekening brengen.