Info Springkussens

Info Springkussens

Algemene Huurvoorwaarden Springkussens.
Spelregels: Springkussen niet betreden met schoenen of andere schoeisels.
Het betreden van een luchtkussen geschied voor eigen risico.
De betaling dient voldaan te zijn voor het springkussen wordt geleverd.

Omdat er regels moeten zijn bij het huren van springkussens hieronder onze voorwaarden:
Het gehuurde springkussen valt onder supervisie van de huurder.
De huurder moet waken over het aan hem / haar toevertrouwde materiaal.
Bij windkracht 5 of meer is het niet verantwoord om het springkussen op te bouwen
Een volwassene dient controle te houden tijdens het gebruik van het springkussen.
Kinderen zijn zich immers niet altijd bewust van een eventueel gevaar/risico.
Overdekte springkussens zijn nooit waterdicht.
Ze bieden een beperkte bescherming bij de regen.
Maar dienen vooral ter bescherming bij het zonlicht.

De blower mag in geen geval worden afgedekt.
Bij regenachtig weer dient het springkussen opgeblazen te blijven.
Slechts bij storm en onweer kunt u het springkussen leeg laten lopen en opruimen.
Als de storm geluwd is kunt u het springkussen weer op te blazen om deze te laten drogen.
Als het springkussen is opgeblazen mag deze niet meer verplaatst worden.

De verhuurder is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade of letsel aan derden, ( roerende en /of onroerende ) goederen, dieren .
Ook niet als het luchtkussen en andere materialen door de Sharlo is opgebouwd.

De huurder is zelf verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel is.

Springkussens zijn voor kinderen, niet voor volwassen.
Let bij het toelaten van de kinderen op het springkussen ook op het aanbevolen aantal kinderen.

De luchttoevoer dient altijd gestrekt te blijven

De blower moet aangesloten worden op het netstroom 220 volt, zorgt u dus voor verlengsnoer indien noodzakelijk. (deze kan eventueel ook gehuurd worden).

Let op:
Het is ten STRENGSTE VERBODEN het kussen leeg in de regen of in de nacht buiten te laten liggen als dit geconstateerd wordt dan zitten hier kosten aan verbonden a € 50,00 U dient het kussen in de avonds op te rollen en klaar te liggen voor transport. Indien anders dan zullen wij hier voor kosten in rekening brengen.
Het is ten STRENGSTE VERBODEN om confetti op het springkussen te gebruiken, De schade aan het springkussen door de confetti zal worden verhaald bij de huurder.

Verzekering:
De springkussens en overige artikelen zijn alleen verzekerd in opslag van de verhuurder.
De springkussens en overige artikelen zijn tijdens bezit van de huurder niet verzekerd.
Huurder dient hiervoor zelf zorg te dragen.
Huurder dient hieromtrent zelf contact op te nemen met zijn verzekeringsmaatschappij voor een eventuele tijdelijke evenementen verzekering!!

Annulering:

Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan;

* 20% van het huurbedrag indien de annulering binnen 10 tot 5 werkdagen vóór aanvang van de huurperiode plaats vindt.
* 50% van het huurbedrag indien de annulering binnen 5 tot 2 werkdagen vóór aanvang van de huurperiode plaats vindt.
* 100% van het huurbedrag indien de annulering 2 of 1 werkdag(en) vóór aanvang van of tijdens de huurperiode plaats vindt.

Gegevens over het springkussen:

De springkussens worden compleet met onderzeil, Blower verankeringsmateriaal en handleiding geleverd.
Alle springkussens voldoen aan de huidige spel en attractie wetgeving.

Op en Afbouw door Sharlo:
Wanneer u kiest voor op & afbouw door Sharlo.
Dan komen wij met 2 personen het kussen plaatsen & afbreken.