Algemene Huur Voorwaarden

Aansprakelijkheid/ Schade
Huurder is aansprakelijk voor het huur materiaal gedurende de hele huurperiode, welke is overeengekomen met de verhuurder. Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huur materialen is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadigingen, diefstal, brand- en of stormschade, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook. De huurder is verplicht alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden. De schade wordt bij ophalen of terugkomst door de verhuurder vastgesteld en aan de huurder meegedeeld. Bij breuk en of vermissing berekenen wij de vervangingswaarde en de bijkomende kosten zoals verzend kosten van artikelen of ophaalkosten van de artikelen en de duur van de reparatie aan de artikelen.
De verhuurder heeft het recht om tot 3 dagen na het retour brengen van de verhuurartikelen nog aanspraak te maken op de huurder bij het constateren van schade.

De huurder blijft ten alle tijde aansprakelijk voor de tent ook als deze door de verhuurder is opgebouwd

Verzekering
De tenten en overige artikelen zijn alleen verzekerd in opslag van de verhuurder. De tenten en overige artikelen zijn tijdens bezit van de huurder niet verzekerd. Huurder dient hiervoor zelf zorg te dragen.
Huurder dient hieromtrent zelf contact op te nemen met zijn verzekeringsmaatschappij voor een eventuele tijdelijke evenementen verzekering!!
De verhuurder is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade of letsel aan derden, ( roerende en /of onroerende ) goederen, dieren . Ook niet als de partytent en andere materialen door de verhuurder is opgebouwd.

In ingebruikname
In onze partytenten mogen geen hitte bronnen worden gezet. Onder hitte bronnen worden verstaan kooktoestellen, barbecue, vuurkorven, fakkels e.d.
Huurder dient de partytent op een zoveel mogelijke vlakke ondergrond te plaatsen. De partytent dient op alle 4 de hoeken met bijgeleverde scheerlijnen vast gezet te worden.
Bij hardere wind en op bestrating dienen er gewichten om de staanders te worden geplaatst.

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen, die niet aan de verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan , stormachtig weer, vorst ( transport ) vertraging .

Annulering
Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan;

* 20% van het huurbedrag indien de annulering binnen 10 tot 5 werkdagen vóór aanvang van de huurperiode plaats vindt.
* 50% van het huurbedrag indien de annulering binnen 5 tot 2 werkdagen vóór aanvang van de huurperiode plaats vindt.
* 100% van het huurbedrag indien de annulering 2 of 1 werkdag(en) vóór aanvang van of tijdens de huurperiode plaats vindt.

Informatie partytenten:

Het is VERBODEN de tent boven een max. van Wind kracht 5 te plaatsen.
waterdicht, let op, op stiksels kan altijd enige druppelvorming ontstaan.
Past de tent van de gewenste afmetingen daadwerkelijk op de beoogde locatie.
Houd u ook rekening met ongeveer 50 cm ruimte aan lange zijde i.v.m. opbouwen van de tent!
Houd u er ook rekening mee dat de tent altijd moet worden vast gezet.
Dit door middel van onze bijgeleverde haringen of aan een bevestiging punt in de buurt.
Plakt geen ( al dan niet Dubbelzijdig ) tape of vergelijkbare materialen op het frame of zeildoek.
Het is niet toegestaan om open VUUR ( vuurkorven, fakkels, Geurkaarsen, of BBQ ) in de tent te plaatsen,
Dit in verband met de brandveiligheid maar ook in verband met rookontwikkeling.