Transportvoorwaarden van Sharlo

Transportvoorwaarden van Sharlo

 ALGEMEEN

Bezorgen en ophalen van de goederen kunnen wij verzorgen tegen een vergoeding.

Onze transporttarieven zijn berekend op basis van onze openingstijden. Indien wij onze

goederen buiten de openingstijden dienen te bezorgen of op te halen, zal hiervoor een toeslag

berekend worden. Afspraken over levertijden buiten onze normale openingstijden dienen

vooraf gemaakt te worden met de medewerkers van de orderadministratie.

 

Al onze goederen worden zoveel mogelijk aangeleverd in kratten, kisten, rolcontainers,

transportkooien en/of pallets. Deze emballage goederen blijven op het afleveradres staan. Bij het ophalen van de goederen dient alles weer net zo klaar te staan, zoals u de goederen van ons

ontvangen heeft, en op dezelfde locatie als waar de goederen zijn afgeleverd.

 

VOORWAARDEN TRANSPORT

De goederen worden op de begane grond afgeleverd direct achter de eerste drempel op een

vrije laad CQ. loslocatie, mits er geen trappen of obstakels zijn. De aflever CQ. ophaallocatie

dient voorzien te zijn van een verharde ondergrond (asfalt, bestrating of rijplaten).

Dit geldt tevens voor de aanrijroute.

 

De afstand tussen de aflever CQ. ophaal locatie en ons transportmiddel mag maximaal 15 meter

de goederen dienen op te halen, worden hiervoor extra transportkosten in rekening gebracht.

 

U dient rekening te houden met de bereikbaarheid van onze transportmiddelen. Wij vervoeren

onze goederen met vrachtwagens die een lengte hebben tot maximaal 10 meter met een totaal

gewicht van 6 ton. Deze hebben een vrije doorgang nodig van 4 meter breed en 4 meter hoog. Eventuele Parkeer of kosten i.v.m. tolwegwegen of pond diensten worden doorberekend aan de klant

 

AFLEVERTIJDEN

De goederen worden indien mogelijk tussen 9:00 en 17:00 uur afgeleverd CQ. opgehaald, met

mogelijkheid tot uitlopen. U kunt één werkdag van te voren tussen 16.00 -17.00 uur contact met

ons opnemen voor een tijdsindicatie. De tijdsindicatie is onder voorbehoud. Overschrijding van

tijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding der

gesloten overeenkomst.

 

UITZONDERINGSSITUATIE

Eventuele wachttijden worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

Indien er afwijkingen zijn m.b.t. het bovenstaande, dan zullen hierover vooraf afspraken

gemaakt dienen te worden, voor het aangaan van de huurovereenkomst.